Shënime të përgjihëshme

(e.g. 2 people, 3 loaves, ...)
(P.sh. 20 minuta, 1-2 orë, ...)

Përbërësit

  Grupi: Përbërësit kryesor (ky rresht nuk do të shihet)    
  Sasia Njesi Përbërësit (i domosdoshëm) Udhëzime
  Grupi:  
Use the TAB key while adding ingredients, it will automatically create new fields. Don't worry about empty lines, these will be ignored.

Udhëzime

  Grupi: Udhëzimet kryesore (ky rresht nuk do të shihet)  
  Grupi:
Udhëzim me foto:
Use the TAB key while adding instructions, it will automatically create new fields. Don't worry about empty lines, these will be ignored.

Udhëzime shtes

Custom Fields